Project- en interim Management

Snel en doeltreffend

Ik ben staat snel thuis te zijn in een nieuwe omgeving en doeltreffend die dingen te doen die nodig zijn. Dat geldt zowel voor het tijdelijk vervangen van een manager of directeur als voor een opdracht waarbij analyse en/of reorganisatie het belangrijkste doel is.


Ik ben al vanaf enkele dagdelen per week inzetbaar voor een kortere of langere periode. Mijn ervaring is dat het tijdelijk managen van een bedrijf of afdeling ook gelegenheid biedt om het functioneren van het systeem en van de mensen die daarin werken te beschouwen, om op basis daarvan de opdrachtgever te kunnen adviseren.


Ik besteed veel aandacht aan de inbedding van nieuwe ideeën, aanpak en organisatie. Ook als ik weer ben vertrokken, moet mijn meerwaarde voelbaar blijven binnen de organisatie. Goede documentatie en een duidelijke overdracht van kennis en ervaring helpen daarbij.

 

VAR verklaring

Termeer Strategische Denkkracht beschikt over een VAR verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie). Voor u als opdrachtgever betekent dit de zekerheid met een zelfstandige adviseur te maken te hebben. Voor uw eigen administratie ontvangt u een kopie VAR verklaring en legitimatiebewijs bij de start van de interim periode. U bent hiermee gevrijwaard van werkgeversverplichtingen zoals het afdragen van sociale premies en loonheffingen.